தாயின் பாசம்

அன்னையே உன்னுடைய ரத்ததினை கொண்டு உருவத்தை தந்தாய்

அன்பினை கொண்டு நல்ல பண்பினை தந்தாய்

அறிவினை கொண்டு நல்ல அரங்களை தந்தாய்

அனைத்தையும் தந்த உனக்கு என் உயிரையும் தருவேன்….. நான் உயிருடன் இருக்கும் வரை…..

Advertisements

எட்டு வழி சாலை

விண்ணை தொட ஆசை இல்லையே எமக்கு
மண்ணை தொட்டு அதொடு உறவாட தானே ஆசைபட்டோம்
விளை நிலங்களை பிடுங்கி விட்டால்
நாளை விழித்து எழ என்ன செய்வாய்..

விளை நிலங்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்கிறாய்
விழி பிதுங்கி நிற்கிறோம்
கடவுள் வரமாட்டர என்று கரம் கூப்பி நிற்கிறோம்..

யோகா தினம்

ஐ. நா வினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட

இந்தியாவின் பாரம்பரியம் இன்று .

மூன்று ஆண்டுகள் கடந்த போதும்

முழுமையாக சென்று அடையவில்லை என்பதே வருத்தம்…

வயல்

மாலை பொழுது,
மங்கும் வெயில்
தென்ற லோ நெல் தாளோடு பேசும் வேளை
மனதில் உள்ள கவலையை நீக்காமல்
வயலில் உள்ள களையை நீக்கும் மூதாட்டியே
உன் மனம் அறிந்து அம்மா என்னும் சொல்லும் பசு உன் அண்மையில்.

தன் குஞ்சுகளுக்கு இரை தேடும் நோக்கில்
வானவில்லாய் நாரை வானில்.

இதை கண்டு அவ்வழியே நான்
தன் கண்களால் கவிதையாய்……………………..